Goldenlady

miércoles, agosto 31, 2005

no té cap sentit que l'últim que vaig escriure quedi com el més recent de mi.