Goldenlady

miércoles, enero 12, 2005

Us tenia preparat un senyor post sobre la tremenda Abramovic, però el blogger no m'estima prou i no em deixa ensenyar-vos les fotos. Quan haguem fet les paus i em deixi ho tindreu per aquí...
A banda d'això em sembla curiós parlar-vos de la Teràpia Racional Emotiva. Elaborada en els seus inicis per Ellis a principis dels 70, la TRE (entre d'altres coses) presuposa que les persones tenim idees irracionals i filosofies de vida que, tot i ser inventades per nosaltres mateixos, mantenim dogmàticament . Mantenir totes aquestes creences ens produeix pertorbacions emocionals, cognitives i conductuals.
Ellis fa un agrupament de les idees irracionals més comunes, i aconsegueix resumir en deu les irracionalitats bàsiques en les que pot caure qualsevol occidental i que el faran ser infeliç i desgraciat:
  1. Per a l'ésser humà adult és una necessitat extrema el fet de ser estimat i valorat per pràcticament totes aquelles persones significatives de la seva comunitat.
  2. Per a considerar-se a un mateix com a valuós s'ha de ser molt competent, suficient i capaç d'aconseguir qualsevol cosa en tots els aspectes possibles.
  3. És horrorós i catastròfic el fet de que les coses no van pel camí per on ens agradaria que hi anessin.
  4. Hi ha persones que son vils, malvades i infames: han de ser seriament culpabilitzats i castigats per la seva naturalesa.
  5. Si alguna cosa és (o pot ésser) perillosa o terrible, hom s'ha de sentir molt inquiet i haurà de pensar constantment en la possibilitat de que pugui succeïr.
  6. Invariablement existeix una solució precisa, concreta i perfecte per als problemes humans, i si no la trobem, serà catastròfic.
  7. La desgràcia humana s'origina per causes externes i la gent té molt poca capacitat (o ninguna) per a poder controlar les seves penes i pertorbacions.
  8. És més fàcil evitar que afrontar certes responsabilitats i dificultats a la vida.
  9. El passat d'una persona és determinant decisiu de la conducta actual, una cosa que ha passat una vegada i que ha estat dolorosa l'afectarà indefinidament mentre visqui.
  10. S'ha d'aconseguir la felicitat per inèrcia i per naturalesa, sense fer res, o divertir-se sol i passivament.

He de reconéixer que la traducció de les idees d'Ellis ha estat lliure i plena de la teatralitat que em caracteritza, però així no heu hagut de llegir cinquantamil vegades per línia les paraules: conducta, expectatives, processos cognitius,emocions primàries,subjectes, autoacceptació, tolerància a la frustració, etç, etç...

A partir d'aquí en teoria el psicòleg es dedica a combatre les idees irracionals del pacient/client (que no s'ofengui ningú!) i a reconduir-es cap a idees més ajustades a la realitat...